You cannot copy content of this page

IDEEVORMING EN CONCEPT ONTWIKKELING

Samen ontdekken we wat de gewenste invulling is op de vraag, hoe deze aan de behoeftes moet voldoen en welke beleving daarbij gecreëerd dient te worden. Met behulp van creativiteitstechnieken ontwikkelen we passende ideeën en maken deze visueel door middel van schetsen en/of 3D-Visualisaties.

ONTWERPEN VAN INDUSTRIËLE PRODUCTEN

Design en engineering worden complementair ingezet om de eisen en wensen te vertalen naar technische oplossingen. Onderdelen, samenstellingen en werkingsprincipes worden met behulp van 3D-CAD software uitgedetailleerd en gereed gemaakt voor seriematige productie.

ONTWERPEN VAN MACHINES

Om tot een goed machine ontwerp te komen brengen we eerst de gewenste functionaliteit in kaart. Hoofd- en deelfuncties vertalen zich in systemen en sub-sytemen. We volgen een technisch proces waarin theoretische en praktische zienswijzen, gecombineerd met de juiste kennis en vaardigheid elkaar aanvullen.

3D-CAD TEKENWERK

Het uitvoeren van 3D-CAD tekenwerk wordt bij Boost op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden ingezet. In sommige gevallen dient een bestaand onderdeel ingetekend te worden om seriematige productie mogelijk te maken. In andere gevallen vullen we een stukje flexibele tekencapaciteit in voor onze partners.

ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES

Wij werken samen met verschillende constructiebedrijven voor het ontwerpen / uittekenen van constructies. Met behulp van 3D-scan apparatuur kunnen wij inmeten op locatie, of we werken op basis van aangeleverde informatie. Dit vormt de input voor het uitwerken van de constructie in 3D-CAD. Daarna levert Boost een product documentatiepakket op zodat het gemaakt en geplaatst kan worden.

OPTIMALISEREN/VERBETEREN BESTAANDE ONTWERPEN

Bij het herontwerpen van bestaande producten of machines wordt gestreefd naar een goede balans in de implementatie van alle ontwerpspecificaties. In veel gevallen zijn verbeterslagen te vinden op functioneel of visueel vlak. Daarnaast voeren wij regelmatig kostprijs optimalisaties door.

BEGELEIDING/ONDERSTEUNING IN INNOVATIETRAJECTEN

Innoveren komt met onzekerheden. Het is een abstract en onmeetbaar iets. Wij zetten ons in om het onmeetbare inzichtelijker te krijgen. Door onze ervaring met innovatietrajecten kunnen we begeleiden en adviseren omtrent strategievorming, financiering en het inzetten van de juiste instrumenten.

MAKEN VAN VISUALISATIES OP BASIS VAN 3D-GEOMETRIE

Visualisaties helpen bij het ontdekken, vormen en communiceren van een ontwerp. In de ontwikkelingsfase kan het worden ingezet om een beeld te scheppen van de werking of uitstraling. In de commerciële fase kan het worden ingezet om verkoop te ondersteunen. Een mooi plaatje of een animatie zegt immers heel veel.