Het vertalen van de gewenste functionaliteit naar werkende systemen die tezamen een technische totaaloplossing vormen.