EEN OMBOUW IN DE POMPKELDER

Een bestaande pompinstallatie in een pompkelder diende voorzien te worden van een nieuwe combinatie van pompen en versnijders. Daarnaast is de aanvoerleiding omgevormd van een T-splitsing naar een Y-splitsing voor een betere doorstroming. Ten slotte is een animatie opgeleverd zodat duidelijk kan worden gemaakt hoe het proces van een dergelijke ombouw verloopt.