VISUEEL, FUNCTIONEEL & VOORDELIGER

Deze machine levert een kostenbesparend alternatief voor het handmatig ontbramen,
kant afronden en afwerken van metaal. Het oude model diende visueel en functioneel
aantrekkelijker te worden gemaakt. De grootste uitdaging was echter om dit te combineren
met een lagere productiekostprijs. Uiteindelijk hebben voornamelijk de optimalisatieslagen op
gebied van assemblage snelheid bijgedragen aan het behalen van deze doelen.